Själv Drag

Om ditt hem har själv drag är det beroende av naturkrafterna för att fungera. I de flesta fall används skorstenen för utlopp medan ventiler fönster, dörrar och allmän ventilation runt huset används som intag. Vindförhållandena kan ibland orsaka baksug i ditt hem vilket kan orsaka fuktig luft eller att aska tvingas in genom skorstenen.

Installation av en Supavent i ditt hem är en billig åtgärd som kommer att avfärda sådana problem. Driften av fläkten skapar en vakuum i skorstenen som gör att luften dras ut. Baksug kommer aldrig att bli ett problem på grund av att ju starkare vinden är, desto mer sugkraft skapas.