Fritidshus

Fritidshus kan stå tomma i flera månader i taget. Luften ges ingen chans att cirkulera som den skall, vilket leder till att luften blir unken och höjer risken för skador och allergier. En vanlig syn i sommarstugeområden i början av säsongen, är att se stugor med alla dörrar och fönster öppna på vid gavel och i vissa fall t.o.m. med möblerna ute på gräsmattan för vädring.

En installation av en SupaVent eller en TurboBeam i din stuga kan spara dig mycket besvär och förmodligen kostsam rengöring eller reparation. Den kommer att arbeta när du inte hemma och hålla ditt fritidshus fräscht och friskt.